ശക്തിയേറിയ ചുഴലിക്കാറ്റായ ഡോറിയന്‍ അമേരിക്കന്‍ തീരത്തേക്ക്; ഗോള്‍ഫ് കളി ആസ്വദിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്

അറ്റ്ലാന്‍റിക്കില്‍ വീശിയ ശക്തിയേറിയ ചുഴലിക്കാറ്റായാണ് ഡോറിയന്‍ ചുഴലിക്കറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത്.