വയനാട്ടില്‍ വനപാതകളിൽ വേഗത നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഹമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാന്‍ വനംവകുപ്പ്; എതിര്‍പ്പുമായി സംഘടനകള്‍

പ്രസ്തുത ഉത്തരവിനെതിരെ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ 18 ന് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്താൻ സംഘടന തീരുമാനിച്ചു.