കാശ്മീരിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ; സുതാര്യ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ബ്രിട്ടന്‍

കാശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെന്ന നിലപാട് ബ്രിട്ടന്‍ കൈക്കൊണ്ടത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ ഏറെ ഗുണം ചെയ്തിരുന്നു.