സംസ്കൃതം ശാസ്ത്രീയ ഭാഷ; നാസ റോബോട്ടുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നത് സംസ്കൃതത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെ: കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രി

അതേപോലെ തന്നെ ആയൂര്‍വേദമില്ലെങ്കില്‍ മെഡിസിനുകള്‍ പൂര്‍ണമാവുകയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.