ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് താമസിച്ച ഹോട്ടലിനു സമീപം ആക്രമണ ശ്രമം

ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഹു ജിന്‍ടാവോയുടെ താമസസ്ഥലമായ ഒബ്‌റോയ് ഹോട്ടലിനു സമീപം അക്രമം നടത്താനൊരുങ്ങിയ 11 ടിബറ്റുകാരെ