ഹുവായ് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീക്ഷണിയെന്ന് അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ കമ്മറ്റി

ചൈനീസ് ടെലികമ്മ്യുണിക്കേഷൻ രംഗത്തെ അതികായരായ ഹുവായി ടെക്നോളജീസിനെതിരെ അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ കമ്മറ്റി.ഹുവായിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്കാണു അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ