ഹൂ വിടപറഞ്ഞു; ഇനി ചിന്‍പിംഗിന് നയിക്കും

ഹൂ ജിന്റാവോയുടെ പിന്‍ഗാമിയായി ഷി ചിന്‍പിംഗ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റായി ഇന്നലെ അധികാരമേറ്റു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, സൈനിക കമ്മീഷന്‍