രാജ്യത്തെ കൊവിഡ് ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളായി മാറി ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രികൾ

വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളും അധികൃതരും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറുമ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രികൾ ആപകടാവസ്ഥയിലാണ്. രാജ്?ത്തെ കൊവിഡ് ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്