റെയ്ഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഹോട്ടലുടമകളുടെ സംഘടന: നാളെ ഹോട്ടലുകള്‍ അടച്ചിടും

സംസ്ഥാനത്ത് ഹോട്ടലുകളില്‍ നടത്തുന്ന വ്യാപക റെയ്ഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഹോട്ടലുടമകളുടെ സംഘടന രംഗത്ത്. റെയ്ഡിന്റെ പേരില്‍ പീഡിപ്പിക്കുകയാണന്നും ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ശനിയാഴ്ച