ഹോട്ടല് ഭക്ഷണം ഇനി കൈ പൊള്ളിക്കും

പത്തനംതിട്ട:- ജില്ലയിലെ ഹോട്ടലുകളില്‍ ഭക്ഷണത്തിന്റ് വിലകൂട്ടാന്‍ ഉടമകള്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഊണിന്‍ പത്തു രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടാനാണ്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കറികള്‍ക്ക് അഞ്ചുരൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് 11 ഹോട്ടലുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടി

വിഷാംശം അടങ്ങിയ ഷവര്‍മ്മ കഴിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നു സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഹോട്ടലുകളില്‍ വ്യാപക റെയഡ് നടത്തി. പരിശോധനയില്‍ ദിവസങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള ഭക്ഷണ