കോസ്റ്റാറിക്കയിൽ നിന്നും ആശ്വാസ വാർത്ത: കുതിരകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആൻ്റി ബോഡികൾ കോവിഡിനെ ചെറുക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ

പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൈന ബ്രിട്ടൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വൈറസ് പ്രോട്ടീൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത്, അത് 110 കുതിരകളിൽ കുത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം,

ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ ശംഖുമുഖം ബീച്ചിലെ പൊരിവെയിലിൽ കെട്ടിയിട്ട നിലയിലുള്ള കുതിരക്ക് ആശ്രയമായ് നഗരസഭ

ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ, വെറ്റിനറി ഡോക്ടറും, നഗരസഭ അതികൃതരുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്....