ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിച്ചാല്‍ പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ടാകും: ഹോമിയോ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍

രാജ്യത്തെ മറ്റുള്ള ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയാണ് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്കെന്ന് ഹോമിയോ ഡോക്ടറും സംവിധായകനുമായ ഡോ ബിജു പറഞ്ഞു.