6 ദിവസം ബാങ്ക് അവധി, ട്രഷറിയ്ക്ക് അവധിയില്ല

ബാങ്കുകള്‍ക്ക് തുടര്‍ച്ചയായി അവധി ദിവസങ്ങള്‍. മാര്‍ച്ച് 27 ന് തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാഴ്ചയില്‍ ആറുദിവസം ബാങ്കുണ്ടാകില്ല. ഇതില്‍ നാല് അവധിദിവസം ട്രഷറി

ലോകരാജ്യങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം പൊതുഅവധി ദിവസങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍

ലോകരാജ്യങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പൊതു അവധി ദിനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍. ഒരു വര്‍ഷം 21 ശപാതു അവധിദിനങ്ങളാണ് ഭാരതീയര്‍ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ദേശീയ

നബിദിനം: പൊതുഅവധി 24ന്

നബിദിനം പ്രമാണിച്ച് പൊതു അവധി 24 നായിരിക്കുമെന്നു സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. നേരത്തെ 25 നാണ് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ നബിദിനം

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പൊതു അവധി

കേരള ഗവര്‍ണര്‍ എം ഒ എച്ച്‌ ഫറൂഖിന്റെ നിര്യാണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും