ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനിടെ കാണാതായ അന്തര്‍വാഹിനി 103 വർഷത്തിനു ശേഷം കണ്ടെത്തി

ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനിടെ കാണാതായ അന്തര്‍വാഹിനി 103 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ഓസ്ട്രേലിയ കണ്ടെത്തി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നാവിക ചരിത്രത്തില്‍ ഏറെ നിഗൂഢതകളുയര്‍ത്തിയ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ആദ്യ അന്തര്‍വാഹിനിയെ കണ്ടെത്തിയത്.