മുര്‍സിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു തടവുശിക്ഷ

മുന്‍ ഈജിപ്ഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഹിഷാം കാന്‍ഡിലിന് നല്‍കിയ ഒരു വര്‍ഷത്തെ തടവുശിക്ഷ ഈജിപ്ഷ്യന്‍ കോടതി ശരിവച്ചു. സൈന്യം പുറത്താക്കിയ പ്രസിഡന്റ്