സമാന്തര നിയമപാലനം: ഹിന്ദു തീവ്രവാദ സംഘടനകള്‍ക്ക് യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ താക്കീത്

സമാന്തര നിയമപാലനത്തിനിറങ്ങുന്ന ഹിന്ദുതീവ്രവാദ സംഘടനകളായ വേൾഡ് ഹിന്ദു ഫെഡറേഷൻ, ഹിന്ദു യുവവാഹിനി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ശാസന. യോഗി ആദിത്യനാഥ്

യോഗിരാജ്യത്തെ സദാചാര വിശേഷങ്ങള്‍: യുപിയില്‍ ഹിന്ദു യുവവാഹിനി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീട്ടിനുള്ളില്‍ നിന്നും യുവാവിനെയും യുവതിയേയും പുറത്തിറക്കി വിചാരണ ചെയ്തു മര്‍ദ്ദിച്ചു

  മീററ്റ്: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ സ്ഥാപിച്ച ഹിന്ദു യുവവാഹിനി എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒരു യുവാവിനേയും യുവതിയേയും