ഗുജറാത്തില്‍ ഹിന്ദുസേന സ്ഥാപിച്ച ഗോഡ്സെ പ്രതിമ അടിച്ചു തകർത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ

നേരത്തെ ഗോഡ്സെയെ തൂക്കിലേറ്റിയ ഹരിയാനയിലെ അംബാല സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചത്.