ഒക്​ടോബർ രണ്ടിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുരാഷ്​ട്രമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സരയൂ നദിയിൽ ചാടി ജലസമാധിയടയും: ആചാര്യ മഹാരാജ്

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്​ലിംകളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും പൗരത്വവും എടുത്തുകളയണം

ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അബദ്ധമോ പിഴവോ അല്ല:പി സി ജോർജ്

ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞത് വഴി ധാരാളം ആളുകൾ എന്നെ ശത്രുപക്ഷത്തു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.