ഹിലാരി ക്ലിണ്ടൻനു നേരെ ഷൂ എറിഞ്ഞ സ്ത്രീയെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

ലാസ് വെഗാസ് കണ്‍െവന്‍ഷനില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ അമേരിക്കയുടെ മുന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഹിലാരി ക്ലിണ്ടൻനു നേരെ ഷൂ എറിഞ്ഞ സ്ത്രീയെ സുരക്ഷാ