ഒബാമയുടെ തലയുടെ വില 10 ഒട്ടകങ്ങൾ ഹിലാരിക്ക് 10 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ

യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നർക്ക് പാരിതോഷികമായി 10 ഒട്ടകങ്ങൾ.വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹിലാരി ക്ലിന്റന്റെ തലയ്‌ക്ക് 10