മമതയുമായി ഹിലാരി ക്ലിന്റൻ ഇന്നു കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തും

കൊൽക്കത്ത:ബംഗാൾ മുഖ്യ മന്ത്രി മമതയും യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഹിലാരി ക്ലിന്റനും തമ്മിൽ ഇന്നു കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തും.മൂന്നു ദിവസത്തെ