ഡല്‍ഹി പോലീസ് മാപ്പു ചോദിച്ചു

ഡിസംബര്‍ 16ന് ബസില്‍ കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനിരയായി പെണ്‍കുട്ടി മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ആദ്യ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഡല്‍ഹി പോലീസ്