മൂല്യ നിര്‍ണയം ഉദാരമാക്കിയും, ഗ്രേസ് മാര്‍ക്കുകള്‍ നല്‍കിയും വിജയശതമാനം ഉയര്‍ത്തുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഹൈബി ഈഡന്‍

എറണാകുളം എംഎല്‍എ ഹൈബി ഈഡന്‍ എസ്എസ്എല്‍സി വിജയശതമാനത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്ത്. തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ കൂടിയാണ് എഎസ്.എസ്.എല്‍്‌സി വിജയശതമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ