എസ്.ഐ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട്  സി.ഐ ഓഫീസിലെ  ഗ്രേഡ് എസ്.ഐയായ  വിക്രമന്‍ പിള്ള (55) ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു.   ഇന്ന് വെളുപ്പിന്  ഒന്നരയ്ക്കുണ്ടായ