യൂറോ കപ്പിലെ മുസ്‌ലിം കളിക്കാർക്ക് മുമ്പിൽ ഇനി ബിയർകുപ്പി വയ്ക്കില്ല; തീരുമാനവുമായി ഹൈനെകൻ

തങ്ങളുടെ മുൻപിലുള്ള മേശയിൽ ബിയർ കുപ്പി വയ്ക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതിൽ ഇനി മുതൽ കളിക്കാർക്കും മാനേജർമാർക്കും തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് യുവേഫ