ജില്ലയില്‍ കുടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ സ്കൂൾ തുറന്നു ക്ലാസ് നടത്തി: പ്രധാന അധ്യാപകന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

പത്താം ക്ലാസിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായിരുന്നു പഠനം അധ്യാപകന്‍ പുനരാരംഭിച്ചത്....

ഇന്ന് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനും രണ്ട് അധ്യാപകരും ചാരായം വാറ്റിന് പിടിയിലായി

എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷ ഇന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങാനിരിക്കെ സ്‌കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനും  മറ്റ് രണ്ട് അദ്ധ്യാപകരും വാറ്റുചാരായവുമായി പിടിയിലായി. കാറില്‍ കടത്തിയ