നിങ്ങൾ പ്രകാശ തീവ്രത കൂടിയ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഡിം ചെയ്യാൻ മടികാണിക്കുന്നവരുമാണോ; നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്‌ട്രേഷനും ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സും റദ്ദാകാൻ പോകുന്നു

ഹെവി വാഹനം ഓടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ചെറുവാഹനങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ ലൈറ്റ് ഡിം ചെയ്യാന്‍ മടിയാണെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം വാഹനയാത്രക്കാരുടെയും പരാതി....