ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ രാകേഷ് ഖുറാന അമേരിക്കയിലെ ഹവാര്‍ഡ് കോളേജില്‍ ഡീന്‍

ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ രാകേഷ് ഖുറാന പ്രശസ്തമായ ഹാര്‍വാര്‍ഡ് കോളജില്‍ ഡീനായി നിയമിതനായി. ജൂലായില്‍ അദ്ദേഹം ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. സോഷ്യോളജി പ്രഫസറായ