രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തെ അഭിനന്ദിച്ച മുഹമ്മദ്‌ ഷമിയുടെ മുൻ ഭാര്യയ്ക്ക് ബലാത്സംഗ ഭീഷണി

അയോധ്യയില്‍ രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമാണത്തിനായി തുടക്കം കുറിച്ചു നടന്ന ഭൂമിപൂജയിൽ എല്ലാ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾക്കും അഭിനന്ദനം