എളമരം കരീമിനൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ജസ്റ്റീസ് ഹാരൂണ്‍ അല്‍ റഷീദ്

2008 ല്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തു വ്യവസായമന്ത്രി എളമരം കരീമിനൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ചു ചില മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന