കേരളമടക്കം അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കൂടി എയിംസ് ആശുപത്രികള്‍ സ്ഥാപിക്കും എന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി

കേരളമടക്കം അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കൂടി എയിംസ് ആശുപത്രികള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍. പദ്ധതിക്ക്