ഹാരി പോട്ടർ സീരീസിലെ എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ടാൽ 1000 ഡോളർ സമ്മാനം; ലോക്കഡൌൺ ആഘോഷമാക്കാൻ വ്യത്യസ്ത മത്സരവുമായി ഒരു കമ്പനി

8 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അവസരം. 25 മണിക്കൂറിലധികം നീളുന്ന സിനിമാ മാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കി അഭിപ്രായവും കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ

‘ഹാരി പ്പോട്ടര്‍’ലെ നടന്‍ മരുഭൂമിയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: വിഖ്യാതമായ ‘ഹാരി പോട്ടര്‍’ സിനിമകളിലെ “വെയര്‍വൂല്‍ഫ് ” എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ബ്രീട്ടീഷ് നടന്‍ ഡേവിഡ് ലെജിനോയെ (50)