അവഗണന; പാക് ലഫ്റ്റ്‌നന്റ് ജനറല്‍ അസ്‌ലം രാജിവച്ചു

ജനറല്‍ കയാനി റിട്ടയര്‍ ചെയ്ത ഒഴിവില്‍ തന്നെ പരിഗണിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും മുതിര്‍ന്ന ലഫ്റ്റ്‌നന്റ് ജനറലായ ഹാറൂണ്‍ അസ്‌ലം