ഹാരിസണ്‍സ്: രേഖകള്‍ വ്യാജമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍

ഹാരിസണ്‍സ് ഭൂമി സംബന്ധിച്ചു ഹൈക്കോടതിയിലും താലൂക്ക് ലാന്‍ഡ് ബോര്‍ഡുകളിലും കമ്പനി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകള്‍ വ്യാജമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം