ഹരിഹരവർമ്മ കൊലപാതക കേസ്:വിധി പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്കു മാറ്റി

രത്നവ്യാപാരി ഹരിഹരവർമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വിധി പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്കു മാറ്റി. തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ കോടതി ആണ് വിധി പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്കു