ഹനുമന്തപ്പ അന്തരിച്ചു

ലാന്‍സ് നായിക് ഹനുമന്തപ്പ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. സിയാച്ചിനില്‍ മഞ്ഞുമലയിടിഞ്ഞ് വീണ് ആറ് ദിവസം മൈനസ് 40 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ കിടന്ന

സിയാച്ചിനിലെ ഹിമപാതത്തില്‍ ആറു നാള്‍ മരണത്തോട് പോരാടി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്ന ധീരജവാന്‍ ഹനുമന്തപ്പയ്ക്ക് വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറായി ഒരു വീട്ടമ്മ

സിയാച്ചിനിലെ ഹിമപാതത്തില്‍ 35 അടി മഞ്ഞില്‍ ആറു നാള്‍ മരണത്തോട് പോരാടിയ ലാന്‍സ് നായിക് ഹനുമന്തപ്പയ്ക്ക് വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാന്‍