കൊറോണയിൽ നിന്ന് കരകയറും മുൻപേ ചൈനയിൽ വീണ്ടും ഭീഷണി ഉയർത്തി ഹാന്റാ വൈറസ്; ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്!

കൊറോണ വൈറസിനു പിന്നാലെ അടുത്ത വൈറസ് ഭീഷണിയിലമരുകയാണ് ചൈനയും ഒപ്പം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും. ഹാന്റ എന്ന പുതിയ വൈറസ്

മാരകമായ ഹാന്റാ വൈറസ് രോഗം മൂലമുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യമരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് മാരകമായ ഹാന്റാ വൈറസ് രോഗം ബാധിച്ചുള്ള ആദ്യമരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 14 നു മരിച്ച പാലോട് ഇളവട്ടം സ്വദേശി