അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങാന്‍ ഒസാമ ബിന്‍ ലാദന്റെ മകന്‍ ഹംസ

ബ്രിട്ടന്‍ അടക്കം അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഒസാമ ബിന്‍ ലാദന്റെ മകന്‍ ഹംസ.