അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് കര്‍സായി മൂന്നാമതും അച്ഛനായി; കുഞ്ഞുപിറന്നത് ഇന്ത്യയില്‍

അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് കര്‍സായി മൂന്നാമതും അച്ഛനായി. ഹരിയാനയിലെ ഗുര്‍ഗണിലാണ് കര്‍സായിയുടെ ഭാര്യ ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്. നേരത്തെ