തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് താലിബാന് കര്‍സായിയുടെ ക്ഷണം

പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിച്ച് അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ താലിബാന്‍ നേതാവ് മുല്ലാ ഉമറിനോട് പ്രസിഡന്റ് കര്‍സായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുല്ലാ ഉമറിന്