മുതലാളിത്ത സംസ്കാരം വ്യാപകമാകുന്നു; 15 തരം മുടിവെട്ടുകള്‍ക്കും ഇറുകിയ ജീന്‍സ് ധരിക്കുന്നതിനും വിലക്കുമായി ഉത്തരകൊറിയ

നിലവിൽ 15 തരം മുടിവെട്ടുകള്‍ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭരണകൂടം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.