മുംബൈ ആക്രമണത്തിൽ സയിദിനുള്ള പങ്ക് പാക്കിസ്ഥാന് നിഷേധിക്കാനാകില്ല : എസ്.എം.കൃഷ്ണ

പിടികൂടാൻ സഹായിക്കുവർക്ക് ഒരു കോടി ഡോളർ പാരിതോഷികം നൽകുമെന്ന് അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെ വീണ്ടും സജീവമായ ഹാഫിസ് സയിദ് പ്രശ്നത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന്