ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യമായ കാലവസ്ഥയുമായി ഒരു ഗ്രഹം; ഭൂമിയില്‍ നിന്നും 293 ട്രില്ല്യന്‍ കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ കണ്ടെത്തലുമായി നാസ

സൌരയൂഥത്തിന് പുറത്ത് വളരെ ദൂരത്തുള്ള കോ-പ്ലാനറ്റുകളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്.