2020 മുതല്‍ ഗുസ്തിയില്ല

2020 മുതല്‍ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍നിന്നു ഗുസ്തിയെ ഒഴിവാക്കാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക്‌സ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. അര്‍ജന്റീനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബ്യുവേണസ് ആരീസില്‍ നടക്കുന്ന ഐഒസി