നരേന്ദ്രമോഡിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറി

നരേന്ദ്രമോഡിയെ ഗുജറാത്ത് കലാപകേസില്‍ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്  അമിക്കസ്‌ക്യൂറി സുപ്രീംകോടതിയ്ക്കു റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു.  വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ശത്രുത വളത്തിയതിന്  ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ വിവിധ