ഗുജറാത്ത് എം.പി ഡോ.പ്രഭാ കിഷോര്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു

ഗുജറാത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി ഡോ.പ്രഭാ കിഷോര്‍  താവിയാദ്  പാര്‍ലമെന്റില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുജറാത്ത് സര്‍ക്കാര്‍  സംഘടിപ്പിച്ച  പരിപാടിയില്‍  പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ