നിങ്ങളുടെ ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണത്തിലേയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ വലിച്ചിഴയ്ക്കരുത്: ഇന്ത്യയോട് പാക്കിസ്ഥാൻ

ഗുജറാത്ത് തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇടപെടുന്നുവെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരേ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ. തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതവും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തതുമെന്നാണു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ