ഗുജറാത്ത്-ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വോട്ടെണ്ണൽ : ലൈവ്

വാശിയേറിയ പ്രചാരണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഗുജറാത്തിലേയും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേയും തെരെഞ്ഞെടുപ്പുഫലങ്ങൾ ഇന്നറിയാം. രാ‍വിലെ എട്ടുമണിക്കുതന്നെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ബിജെപിയ്ക്ക് അനുകൂലമാണു.