ഗുജറാത്തിൽ ബിജെപിയുടെ ‘പപ്പു‘ പരാമർശത്തിനു തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിലക്ക് ;പകരം യുവരാജെന്ന് ബിജെപി

ഗുജറാത്ത് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബിജെപി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഉന്നം വെച്ചുള്ള ‘പപ്പു’ പരാമർശങ്ങൾക്ക് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ