ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ നിര്‍മ്മാതാവായി മൂന്നാമതും ഗിന്നസില്‍ ഇടം നേടി ഗിന്നസ് പക്രു

കേവലം 76 സെന്റീമീറ്റര്‍ മാത്രം ഉയരമുള്ള പക്രു ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ നായകനടനായും സംവിധായകനായും നേരത്തെ ഗിന്നസില്‍ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു.